ugoda.info
strona główna

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktu na drodze porozumienia stron. Jest to alternatywny, pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, proces w którym osoba trzecia będąca poza konfliktem, a co za tym idzie osoba bezstronna i neutralna (mediator) wspomaga strony w dialogu w celu wypracowania dogodnego dla obu stron porozumienia (ugody). Postępowanie przed mediatorem jest objęte tajemnicą mediacji.
Protokół ugody mediator niezwłocznie składa w sądzie, a je
żeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji - w celu nadania jej klauzuli wykonalności.


Jestem absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyłem tak
że szkolenie uprawniające mnie do świadczenia usług w ramach stałej mediacji sądowej.


Ponadto
jestem wieloletnim praktykiem biznesu, zarówno w korporacjach międzynarodowych, jak i małych firmach lokalnych z doświadczeniem w takich bran
żach jak bankowość i ubezpieczenia.


Biegła znajomość języka angielskiego oraz umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim daje mi możliwość współpracy z szerokim spektrum klientów.


Świadczę usługi w zakresie mediacji gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, bankowych oraz pracowniczych.W celu wyceny Państwa usługi proszę o kontakt.Maciej Wietrzykowski

Stały Mediator Sądowy